w

Flybussen Mo i Rana

Når du skal mellom flyplassen og Mo i Rana er Flybussen det rimeligste og enkleste alternativet.
Flybussen er tilpasset Widerøes rutetider.

Flybussen i Mo i Rana har siden 2012 levert et godt kollektivt tilbud for reisende over flyplassen på Røssvoll.

Alle turene starter ved Mo Stasjon og går via hotellene i byen og over Skansen og Sagbakken, via Sykehuset og til Flyplassen.

Retur fra flyplassen etter flyankomst og bagasjelevering.

Flybussen Mo i Rana
26.06.201910:06 Stig Johansen


Vedlagt ligger gjeldende ruteoppsett

Fra 1.desember 2020 vil det være endringer i flytidene på Mo i Rana Lufthvan, Røssvoll.
Dette påvirker da også rutetidene til Flybussen som vil endres fra samme dato.

På grunn av det reduserte belegget på Flybussen i forbindelse med den pågående Covid 19 pandemien, vil også måtte innføre en del bestillingstuter, altså ruter som det må bookes plass på om de skal kjøres. Dette er de såkalte RØDE turene på ruteplanen og disse må bookes kvelden i forveien innen kl. 22:00. For Søndagsturen, så må den bookes fredags kveld før kl. 22:00.


Enkeltbillett kr. 150,-
Tur/reurbillett, kr. 250,-

(Kun betaling med kort i den pågående pandemiperioden).

Flybussen kan nås direkte på tlf. 971 44 444.